Produkty NANOPROTECH mogą być stosowane w każdym przemysłowym segmencie, niezależnie od skali i specyfiki produkcji.

Przykłady:

 • PRZEMYSŁ: ciężki, hutnictwo, górnictwo, energetyka, przemysł chemiczny, papierniczy, spożywczy, przetwórczy;
 • ROLNICTWO: maszyny, urządzenia, zabudowania;
 • PRZEMYSŁ MORSKI,  ŻEGLUGA:  jachty,  łodzie,  małe  statki, tankowce, masowce, duże statki, stocznie;
 • PRZEMYSŁ LOTNICZY: obsługa naziemna lotniska, części, osprzęt lotniczy;
 •  telekomunikacja, telefonia, Internet;
 • ŚRODKI TRANSPORTU: samochody, komunikacja miejska, kolej, metro, motocykle, quady, skutery śnieżne, rowery;
 • podświetlane reklamy i oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna;
Obsługa, remont, przywracanie i profilaktyka zdolności do pracy:

 • generatorów, zewnętrznych uzwojeń wzbudzania;
 • pomp;
 • źródeł zasilania;
 • kabli;
 • oświetlenia;
 • wyposażenia windowego;
 • boi nawigacyjnych;
 • przyrządów i systemów oświetlenia pracujących pod wodą;
 • lamp przemysłowych;
 • sygnalizatorów świetlnych, środków zewnętrznej reklamy;
 • elementów automatyki;
 • wewnętrznego oświetlenia w wilgotnych pomieszczeniach (myjnia samochodowa, cieplarnie itp.);
 • liczników elektrycznych, transformatorów;
 • rozdzielni,  ruchomych środków łączności, radarów i urządzeń reflektorowych;
 • sprzętu telekomunikacyjnego;
 • pozostałego sprzętu elektromechanicznego i elektrycznego.
 • elektromechanicznych napędów bram, szlabanów obrotowych;
 • wyposażenia elektrociepłowni;
 • tablic rozdzielczych;
 • uzwojeń elektrosilników prądu stałego i zmiennego;
 • systemów zapłonu, akumulatorów i przewodów zwierających i zaciskowych wysokiego napięcia;
 • kontaktów lamp i bloków bezpieczników;
 • miejskiego i ulicznego oświetlenia zewnętrznego.

Profilaktyka zwarć i upływu prądu sprzętu elektronicznego:

 • statków powietrznych i portów lotniczych;
 • statków nadwodnych i podwodnych.
 • przemysł (energetyka, metalurgia, górnictwo, przetwórstwo, przemysł chemiczny, budowa maszyn, budowa obrabiarek itd.);
 • rolnictwo;
 • lotnictwo, przemysł lotniczy – konserwacja i naprawa;
 • flota rzeczna, budowa okrętów i remont statków;
 • transport kolejowy, metro, trolejbusy, tramwaje, schody ruchome;
 • transport samochodowy, komunikacja miejska, motocykle, samochody śniegowe, rowery itp.;
 • gospodarka komunalno-mieszkaniowa (np. przygotowanie budynków do sezonu grzewczego, codzienna eksploatacja sprzętu;
 • kanalizacja, kanały wodne;
 • konserwacja, remont części i mechanizmów sprzętu wojskowego;
 • konserwacja, remont broni palnej, pneumatycznej, paintball.