Mechanizm korozji zmęczeniowej

Wpis dodany przez Nanoprotech | 20-12-21 | ARTYKUŁY
Korozja zmeczeniowa

Korozja to degradacja właściwości materiału spowodowana reakcją chemiczną. Jest to proces tworzenia przez metal warstwy tlenku, który ostatecznie doprowadzi do jego uszkodzenia. Korozji można zapobiegać, utrzymując środowisko wolne od wilgoci, tlenu i innych elementów powodujących korozję.

Korozja zmęczeniowa występuje, gdy części metalowe są z upływem czasu narażone na powtarzające się naprężenia lub odkształcenia. Ten rodzaj korozji występuje częściej w starszych urządzeniach i konstrukcjach, które były poddawane długotrwałemu użytkowaniu lub wystawionemu na działanie ekstremalnych warunków.

Zabezpieczanie przed korozją zmęczeniową

Korozja zmęczeniowa to rodzaj korozji, który występuje, gdy metalowy przedmiot jest poddawany wielokrotnemu obciążaniu lub rozładowywaniu lub gdy jest wystawiony na działanie środowiska o dużej wilgotności.

Najczęstszą formą korozji jest korozja zmęczeniowa. Ten rodzaj korozji prowadzi do utraty wytrzymałości i ciągliwości metali, co może prowadzić do awarii.

Niektóre rodzaje korozji zmęczeniowej to:

  • pękanie naprężeniowo-korozyjne (SCC)
  • Międzykrystaliczne pękanie korozyjne naprężeniowe (IGSCC)
  • Pęknięcia zmęczeniowe

Przebieg korozji zmęczeniowej

Przebieg korozji zmęczeniowej to rodzaj rdzy, która zaczyna się na powierzchni przedmiotów żelaznych i stalowych. Jest to naturalny proces, który można kontrolować za pomocą powłok i farb.

Korozja zmęczeniowa jest spowodowana powtarzającymi się naprężeniami mechanicznymi, które prowadzą do ścieńczenia i osłabienia materiału. To sprawia, że materiał jest podatny na pęknięcia, które z kolei prowadzą do rdzewienia.

Zapobieganie korozji zmęczeniowej

Korozja zmęczeniowa może z czasem spowodować powstanie dziury w metalowym przedmiocie. Aby temu zapobiec, możesz zastosować powłoki antykorozyjne na metalowych przedmiotach lub możesz użyć materiałów o niskim współczynniku tarcia, takich jak guma lub plastik.

Zapobieganie korozji zmęczeniowej jest ważne dla każdej branży, która pracuje z wysokimi poziomami naprężeń mechanicznych i/lub powtarzalnym ruchem.

Zapobieganie korozji zmęczeniowej można osiągnąć poprzez dodanie warstwy antykorozyjnej na wierzchu metalowej powierzchni. Pomoże to zapobiec powstawaniu rdzy lub wąsów na metalowym przedmiocie.

Przykłady korozji zmęczeniowej

Korozja zmęczeniowa to rodzaj korozji, który występuje, gdy metal jest wielokrotnie obciążany. Jest to spowodowane narastaniem mikroskopijnych pęknięć w metalu.

Istnieją trzy rodzaje korozji zmęczeniowej:

  • Korozja naprężeniowa wywołana zmęczeniem (FIS)
  • Pękanie naprężeniowo-korozyjne (SCC)
  • Kruchość naprężeniowo-korozyjna (SCE)

obróbce.


Komentarze do artykułu