Mechanizmy korozji

Wpis dodany przez Nanoprotech | 20-12-21 | ARTYKUŁY
Klasyfikacja procesow korozyjnych

Korozja to rodzaj reakcji chemicznej, która może być spowodowana interakcją między dwiema substancjami. Dzieli się go na dwa typy: korozję elektrochemiczną i korozję oksydacyjno-redukcyjną.

Korozja to proces polegający na niszczeniu metali, zwykle w wyniku reakcji chemicznych. Rdza powstaje, gdy żelazo lub stal reaguje z tlenem w atmosferze.

Rodzaje korozji

Korozja to reakcja chemiczna, która powoduje degradację metalu lub innych materiałów. Może się to zdarzyć, gdy metale są narażone na działanie wody, powietrza lub innych substancji korozyjnych.

Istnieją dwa rodzaje korozji: elektrochemiczna i chemiczna. Korozja elektrochemiczna występuje, gdy przez materiał przepływa prąd elektryczny. Korozja chemiczna występuje, gdy niektóre chemikalia wchodzą w reakcję z powierzchnią metalu.

Najczęstsze rodzaje korozji to rdza i utlenianie. Rdza jest wynikiem reakcji chemicznej między żelazem i tlenem w powietrzu, podczas gdy utlenianie zachodzi, gdy tlen reaguje z żelazem znajdującym się w powietrzu, tworząc rdzę.

Klasyfikacja procesów korozyjnych

Korozja to proces, w którym metal reaguje z wodą i powietrzem, tworząc warstwę tlenku. Jest to reakcja chemiczna, która może wystąpić, gdy metale są wystawione na działanie atmosfery, wody lub innych materiałów.

Rodzaje korozji:

  • Korozja kwasowa: występuje, gdy metal koroduje pod wpływem kwasów.
  • Korozja alkaliczna: występuje, gdy metal koroduje pod wpływem zasad.
  • Korozja elektrochemiczna: występuje, gdy metal koroduje w wyniku kontaktu z prądem elektrycznym lub napięciem.

Komentarze do artykułu